hirdetés

A császárság kincse 45-49. rész tartalma

A császárság kincse 45-49. rész tartalma

 

 

2017.01.16., Hétfő 14:30 - 45. rész - A császárné terve

Ta-Tal tanácsos elterjeszti Vang Ju halálának hírét, csakhogy a tetemet hiába keresik. Miután rájön, hogy Bej Szuék kimenekítenék a sebesült királyt, a segítségükre lesz. Mivel többen is ragaszkodnak hozzá, hogy a császár megnevezze utódját, a császárné javasolja, hogy a két kis herceg mérje össze tudását. Ki úrnő ennek kapcsán akarja leleplezni a néhai császárné titkát, és ehhez szüksége lenne Jon Vára. Csakhogy a császárné közbelép. Ki úrnő végre megtudja, pontosan ki is Maha.

2017.01.17., Kedd 14:30 - 46. rész - Leleplezések

A császárné által felbíztatott Jom Bjong Szu Maha elleni merényletét Ki úrnő akadályozza meg. Az Anyakirálynő és a Pajan megpróbálják őt gyanúba keverni, csakhogy a merénylőtől bizonyíték maradt nála és még Szo udvarhölgy is az ő igazát bizonyítja. Végül a császár is megtudja, hogy Maha nem a fia, de persze a valódi szüleinek személyét nem árulja el hitvese. Vang Ju ismét elveszít egy barátot.

2017.01.18., Szerda 14:30 - 47. rész - Régensek

A császár a történtek ellenére is ragaszkodik a Régenshez, aki ettől vérszemet kapva igyekszik eltávolítani minden Ki úrnőhöz közel álló hivatalnokot. Az udvarból elküldött Mahát Vang Ju vigasztalja, de úgy dönt, hogy csak Korjóba érve árulja el neki, hogy ő az apja. A gyengélkedő császár helyett Ki úrnő veszi kezébe a birodalom irányítását. Szo udvarhölgy be akarja avatni a császárt Maha családi titkába.

2017.01.19., Csütörtök 14:05 - 48. rész - Békétlenség

Maha haláláról értesülve Ki úrnő keservesen siratja fiát. Úgy dönt, leszámol az egykori császárnéval és átviteti a császárt a maga palotájába. A Régens megpróbál szembeszállni vele, de a császár megakadályozza tervét. Az uralkodó szorgalmazza, hogy két legfőbb támasza békét kössön egymással, de mindkét fél tudja, hogy ez lehetetlen. Tal-Tal Ki úrnő mellé áll.

2017.01.20., Péntek 14:25 - 49. rész - Összeesküvők

Kol-Ta, a Sasok Házának feje egyre inkább hitvese ellen uszítaná az uralkodót. A császár haragjában vezeklésre kényszerítené Ki úrnőt, aki templombeli száműzetést kap vétkéért. A császárt Tal-Tal győzködi tévedéséről, eközben az Anyakirálynő immár Tangviszivel összefogva gyámfia trónfosztását tervezi. Az egykori hadvezér a császár életére törne, tervét ismét Vang Ju közbelépése hiúsítja meg, csakhogy a haldokló Tangviszi elárulja a császárnak, kik voltak Maha szülei.