December 24. Ádám és Éva névnapja

December 24. Ádám és Éva névnapja

 

Ádám gyakori férfinév. Bibliai eredetű. Sumér jelentése szerint :"atyám", de a héber "vörös" szó jelentéssel is magyarázzák: vörös földből való ember, utalva az ember teremtésének történetére.

Szólások: "Ádámnál és Évánál kezdi" "Rokonok Ádámról és Éváról"

Köznévi kifejezések: ádámcsutka, ádámkosztüm.

 

Az ÉVA héber eredetű bibliai női név. Jelentése:"élet, éltető"

A Biblia szerint az első nő, az emberiség ősanyja nevét urától, Ádámtól kapta. Az első bűnbeesés megtestesítője is, aki engedett a Sátán csábításának. Egyúttal az emberi tudásvágyat, kíváncsiságot is megjeleníti, aki evett a tudás fájáról.