A Korona hercege 41-45. rész tartalma

A Korona hercege 41-45. rész tartalma

 

 

2017.01.02., Hétfő 13,40 - 41. rész

Az agyvérzés következtében a király kómába esik, és orvosai szerint esély sincs rá, hogy valaha magához térjen. Ezért Lee San úgy dönt, hogy eleget tesz a király legfőbb akaratának, és átveszi helyét a trónon. De a királyné minden eszközt bevet, hogy meggátolja ebben. Még a város és a palota védelmét biztosító katonákat is igyekszik a herceg ellen fordítani, de Lee Sannak sikerül maga mellé állítani a palotaőrséget és így átmeneti győzelmet aratnak ellenségein. A királynénak és cinkosainak menekülnie kell a palotából. De hamarosan fordul a kocka, mert a palotaőrök megijednek a túlerőtől, és elmenekülnek. A herceg és kitartó hívei már a lehetetlenre vállalkoznak, amikor megtörténik a csoda.

2017.01.03., Kedd 13,40 - 42. rész

A királyné már nyeregben érzi magát, ki is adja a parancsot a koronaherceg letartóztatására, de ekkor, az udvar legnagyobb megdöbbenésére, megjelenik a király, aki váratlanul magához tért. Lee Sant bízza meg, hogy ítélkezzék az árulók felett, akik meg akarták fosztani a trónörököst trónjától. Bár Guk-young terhelő bizonyítékokkal szolgál a cselszövők bűnösségét tekintve, a herceg, a király kifejezett óhaja ellenére, mégis szabadon engedi a vétkeseket. Ezen tettével nagy felháborodást kelt hű barátai és szövetségesei körében, akik nem értik cselekedetének okát.

2017.01.04., Szerda 13,40 - 43. rész

Young-jo megfosztja a királynét posztjától, ami sokakban félelmet kelt. Lee Sannak egyelőre sikerül lebeszélnie a királyt, hogy lemondjon javára a trónról. Lee San meglátogatja a királynét és a gőgös asszony szemébe vágja: ne higgye, hogy megkönyörül politikai talpnyalóin és ő maga is példás büntetésre számíthat. Li-cheon azt terjeszti a Hivatalban, hogy Song-yeonból királyi ágyas lesz. Guk-young elhatározza, hogy a saját kezébe veszi a nagyurak megbüntetését, mert attól fél, hogy Lee San túlságosan kesztyűs kézzel bánik velük, ezért elraboltat néhány magas rangú urat. Hye-gyong és Hyo-eui megköszönik Song-yeonnak, hogy eljuttatta a néhai Sado levelét Young-jonak. Seok-ju elpanaszolja Lee Sannak az eltűnéseket, de az elzavarja őt. In-han nagyúr elrablását csak Hu-gyeom váratlan érkezése akadályozza meg, akivel szövetkeznek arra, hogy mentsék a bőrüket...

2017.01.05., Csütörtök 13,40 - 44. rész

A király meghal. Lee San a koronázására készül, ám ellenségei még most is meg akarják akadályozni trónra lépését. A lefokozott királyi titkár a király megölésével vádolja meg a trónörököst, álnok módon névtelen röpiratot terjeszt. Ráadásul bérgyilkost is felfogad...

2017.01.06., Péntek 13,40 - 45. rész

A palotában mindenki a koronázási ceremóniára készül. A festők, Ji-su vezetésével éjt nappallá téve dolgoznak, hogy a palota minden épületét kidíszítsék a nagy napra. Guk-young főfelügyelő és Dae-soo a szokásosnál is idegesebbek és gyanújuk nem alaptalan, mert Dzsong titkár egy bérgyilkost fogadott fel, hogy megölje Lee Sant a koronázási szertartás alatt. De a felügyelő és Dae-soo elkapja a küldöncöt, aki a titkár és a bérgyilkos között közvetít, így időben rájönnek a tervre, és a titkár kénytelen visszahívni emberét. A koronázás zavartalanul lezajlik.